Category Archives: belső kontroll

A belső kontroll felelősről röviden.

belső kontroll

belső kontroll

Amennyiben a köztulajdonban álló gazdasági társaság belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik az előzetes engedély csak a belső ellenőrzési vezetőre vonatkozik és nem az összes belső ellenőrzést végző személyre. A belső kontroll felelős személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság előzetes egyetértésével adható. Fontos alapelv, hogy a Takarékostv. alapján, a belső kontroll felelős személy és a megfelelési tanácsadó a feladata ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával. A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője megfelelési tanácsadókból álló megfelelést (compliance) támogató szervezeti egységet hoz létre, annak érdekében, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság által végzett tevékenység megfeleljen a jogszabályoknak, a gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek. Válassza a belsokontrollrendszer.hu weboldalt!